ADVERTISEMENT


This is an archived version of the site. It will not be updated again. Thank you for your interest.

SUPPORT US!

July 10, 2019

Ritual and Sacred Chant in the Ordo Romanus Primus - Franck Quoëx (†)

July 23, 2015

Our return on FBJuly 22, 2015

Cechy charakterystyczne liturgii papieskiej - część I [Secretarium]


Według zapowiedzianego planu w pierwszej kolejności jako interesujący należy omówić fakt tzw. papieskiego secretarium, w którym Papież przybierał się w szaty liturgiczne. Otóż antyczne Ordines Romani aż do Ceremoniału Leona X jednogłośnie podawały do zachowania następującą regułę: Papież nigdy nie przybiera się w szaty liturgiczne przy ołtarzu - czyni to zawsze w secretarium (historyczny i liturgiczny opis podaje D. Giorgi w swojej fantastycznej De liturgia Romani Pontificis in solemni celebratione Missarum, t. I, s. 107 i następne). Oznacza to, że już pierwotnie ołtarz nie był postrzegany jako miejsce przywdziewania szat liturgicznych do sprawowania kultu Bożego.
Zalecenia Porządków rzymskich przejął później Caeremoniale episcoporum, który w odniesieniu Mszy pontyfikalnej od tronu postanawia m. in.: "Cum episcopus missam solemnem celebraturus erit... ibit recta via ad sacristiam, vel ad alium locum praeparatum intra ecclesiam, et ibi induet paramenta pro se ipso praeparata (I, 15, 7). Podobnie: "(...) Diximus valde convenire, atque antiquae ecclesiasticae dispiplinae consonum esse, ut in ecclesiis cathedralibus locus aliquis, si sacellum non adsit, ab antiquis secretarium appellatum, deputerur, ad quem episcopus solemniter celebraturus (...)" (II, 8, 2). O tronie i faldistorium jako miejscu westycji biskupa mówi odpowiednio CE II, 13, 2 i CE II, 8, 25.


Szaty liturgiczne przygotowane dla Papieża Benedykta XVI do
sprawowania Mszy świętej w Saint Mary's Cathedral w 2008 r.
(zdjęcia i dodatkowe informacje: Saint Bede Studio)

O secretarium, miejscu westycji biskupa pisze J. Nabuco w Ius Pontificalium odpowiednio na stronach 261 i 347-350. Strony 350-351 są poświęcone ekskursowi zatytułowanemu De loco vestitionis Summi Pontificis.

[Informujemy, że we właściwym artykule wszystkie z poruszanych kwestii, części obydwu trwających cyklów będą w znaczy sposób poszerzone i uzupełnione o wskazówki bibliograficzne].

July 21, 2015

La Solenne Cerimonia dell'Incoronazione di Papa Giovanni XXIII


Msza koronacyjna bł. Papieża Jana XXIII

[Pragniemy przypomnieć o zapowiadanym projekcie: http://missapapalis.blogspot.com/]

July 8, 2015

Cechy charakterystyczne liturgii papieskiej - wstęp do cyklu


Wraz z rozwojem ruchu tradycjonalistycznego w Kościele, również w Polsce, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę ze swoistego "uprzywilejowanego" statusu liturgii sprawowanej przez Biskupów Rzymu. Można powiedzieć, że historia liturgii rzymskiej - apostolskiej (o której traktuje drugi z naszych cyklów) posiada pewną dwubiegunowość: z jednej strony jest ona nosicielką najstarszych tradycji, z drugiej utrwala ona w sobie pewne (niekiedy ekumeniczne) wzorce głęboko zakorzenione w tym, co moglibyśmy nazwać pogłębioną świadomością liturgiczną. 


Ku czci św. Piotra Apostoła

Cykl ten ma na celu omówienie tych najbardziej charakterystycznych i wyjątkowych - a jednocześnie najmniej znanych - elementów liturgii Kurii Rzymskiej, które trwały w większości do czasów przeprowadzenia liturgicznej rewolucji drugiej połowy ubiegłego stulecia.

Przedmiotem kolejnych części cyklu będą:
1. Papieskie Secretarium (z antycznych Ordines Romani) 
2. Papieska Falda 
3. Papieskie Flabella 
4. Papieskie Faldistorium 
5. Ryt nazywany Ut adoret sancta 
6. Antyczne zalecenie Nunquam super altari 
7. Śpiew Lekcji i Ewangelii po grecku 
8. Antyczna zasada dwóch ambon 
9. Ryt zwany Probe lub też Praegustatio 
10. Obrus eucharystyczny Incarnatus est 
11. Ryt przyjęcia Komunii św. ad sedem exaltatam 
12. Ryt przyjęcia Komunii św. z kielicha 
13. Ceremonie kanonizacji 
14. Ryt Mszy św. coram Papa 
15. Urząd Mistrza Ceremonii Papieskich 
16. Zasada sekretu dotyczącego papieskich liturgii
Listę tę można by znacznie wydłużyć, jednak o pozostałych cechach charakterystycznych papieskich liturgii z pożytkiem można poczytać w dostępnych w sieci internetowej zasobach (w tym dawnych oraz współczesnych opracowaniach naukowych lub popularnonaukowych).

---

Tym tekstem rozpoczynamy cykl publikacji zapowiedzianych jakiś czas temu.

July 6, 2015

Historia liturgii papieskiej i jej etapy - część III


Etap III

Jest to czas swoistej nieobecności Papieży w Wiecznym Mieście, jaki nastał od śmierci św. Grzegorza VII w 1085 roku, aż do nadejścia pontyfikatu Papieża Innocentego III w 1198, który był wytrawnym liturgistą, autorem dzieła De Sacro Altaris Mysterio

W tym okresie Biskupi Rzymu podróżowali od miasta do miasta, co odbijało się na sprawowaniu i rozwoju kultu Bożego. Od śmierci św. mnicha Hildebranda Tron Piotrowy piastowali kolejno: Wiktor III, Urban II, Paschalis II, Gelazy II, Kalikst II, Honoriusz II, Innocenty II, Celestyn II, Lucjusz II, Eugeniusz III, Anastazy IV, Adrian IV, Aleksander III, Lucjusz III, Urban III, Grzegorz VIII, Klemens III, Celestyn III.


Nie posiadamy wielu opracowań tego ponad stuletniego liturgicznego "zastoju" w liturgii papieskiej. Szczególnie godna polecenia jest natomiast praca Susan Twyman, Papal Ceremonial at Rome in the Twelfth Century, Henry Bradshaw Society, "Subsidia" 4, 2002.

July 3, 2015

Video Archives of DiFilm on Papal LiturgyPhotos Varia


(W naszej galerii został założony album, w którym umieszczane będą różnorakie zdjęcia - znalezione w sieci lub zagubione gdzieś w naszych zasobach - bez szczególnego ich przyporządkowywania do określonych kategorii. Do albumu dodawane będą co jakiś czas nowe partie zdjęć. Idea pozostaje więc ta sama: zgromadzić w jednym miejscu wszystko to, co rozrzucone jest po sieci internetowej. Bardzo możliwe, że niektóre zdjęcia znajdują się już w poszczególnych tematycznych albumach, jednak w tym wypadku nadmiar nie powinien być uznany za wadę).

Salvatore Capoferri


July 1, 2015

Historia liturgii papieskiej i jej etapy - część IIEtap II

Obejmuje odnowę i unifikację liturgii, jaka dokonała się za pontyfikatu świętego Papieża Grzegorza VII, który dzierżył władzę Kluczy Piotrowych od 1073 do 1085 roku. Za panowania tego syna św. Benedykta na Tronie Piotrowym doszło do słynnego sporu o inwestyturę. 


Doczesne szczątki Papieża Grzegorza VII
(katedra w Salerno)

Literatura omawiająca kwestię reformy liturgicznej dokonanej za czasów Papieża Grzegorza VII, znanego również - ze względu na wiedzę teologiczną i zaangażowanie w życie Kościoła - jako Hildebrand to np. prace Augustina Fliche'a (La Réforme grégorienne, zwłaszcza t. II, Louvain 1925, "Spicilegium sacrum lovaniense" 9). Istnieją również dedykowane temu tematowi artykuły oraz rozdziały w lepszych podręcznikach do historii liturgii (np. tutaj artykuł o reformie karolińskiej i gregoriańskiej). 

June 15, 2015

Die Kanonen des Papstes [The cannons of Castel Sant'Angelo in the Papal Liturgy and Ceremonial]


April 21, 2015

Historia liturgii papieskiej i jej etapy - część I


Historię liturgii papieskiej do czasów Soboru Watykańskiego II można podzielić na dziesięć charakterystycznych etapów, z których ostatni będzie zarazem najdłuższym: rozpocznie się on publikacją Ceremoniału Papieskiego i będzie trwał do rewolucyjnych zmian drugiej połowy ubiegłego wieku.

Etap I

Obejmuje wczesne średniowiecze, którego dziedzictwem są słynne Ordines Romani z niezwykle ważnym, a zarazem pięknym w swej formie Ordo Romanus primus z czasów Papieża Szczepana III (pontyfikat w latach 768-772). Ten etap historii liturgii papieskiej potrwa aż do końca X i początków XI wieku. Ten etap historii liturgii apostolskiej został pieczołowicie przebadany przez Mgr Andrieu, który opublikował monumentalne (pięciotomowe) Ordines Romani du haut moyen âge. 

---

Tym tekstem rozpoczynamy cykl publikacji zapowiedzianych kilkanaście dni temu.

January 8, 2015

Travelling to Rome with Orbis Catholicus Travel